Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ
δεν έχουμε πει την τελευταία μας κουβέντα
22 μήνες μετά, συνεχίζουμε