ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ :
Λύση στο θέμα της ΛΑΡΚΟ θα βρεθεί με τη συνέχιση του ανυποχώρητου αγώνα. Να μην περάσει το έγκλημα! Ψηλά το κεφάλι!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ    ΛΑΡΚΟ: Λύση θα βρεθεί με τη συνέχιση του ανυποχώρητου αγώνα. Να μην περάσει το έγκλημα! Ψηλά το κεφάλι! Η ΝΔ, την 1η Φλεβάρη, έδωσε σαν τελεσίγραφο στα…
Η Κυβέρνηση και η Ειδική Διαχείριση που διόρισε στην ΛΑΡΚΟ να πάρουν θέση έτσι ώστε   η εργολαβική εταιρεία   ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ ΑΕ στην ΛΑΡΚΟ, να αφήσει τα παιχνίδια και να πληρώσει τώρα τους εργαζόμενους. Παράλληλα να πάρουν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η μισθοδοσία των «μόνιμων» εργαζομένων